Slovo úvodem

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Lékařské fakulty UP
a
Fakultní nemocnice v Olomouci
Společnost lékařské genetiky ČLS JEPÚstav lékařské genetiky a fetální medicíny FNOL Univerzita Palackého Olomouc Fakultní nemocnice v Olomouci

       

POŘÁDAJÍ

XIII. celostátní konferenci DNA diagnostiky

Olomouc, 26. – 27. listopadu 2009

 

ZÁŠTITU PŘEVZALI:

prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., děkan Lékařské fakulty UP 
MUDr. Radomír Maráček, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc
  

REALIZAČNÍ TÝM:

Doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
Mgr. Radek Vodička, Ph.D.
MUDr. Marek Godava
Mgr. Hana Filipová
Bc. Jana Bőhmová
Eva Krejčiříková
Eva Schneiderová, DiS.
Romana Kratochvílová
Vladimíra Drgová
 

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE

Příspěvky by měly korespondovat s aktuální problematikou v oblasti poznávání a diagnostiky lidského popř. i nehumánního genomu. Vítány jsou zejména asociační studie polygenních onemocnění, funkčně-genomické analýzy, nové přístupy v molekulární diagnostice. Součástí konference bude i hodnocení výsledků mezilaboratorní kontroly kvality.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK jako akce  kontinuálního vzdělávání. Účast bude ohodnocena 12 kredity. Účastníci obdrží certifikát o účasti.

Rather, a portion of devices manufactured between september and october 2015 are simply gps tracking mobile phone number of https://www.phonetrackingapps.com defective